Thursday, March 27, 2014

)''(

പാടത്തിന്റാകാശത്ത് പറക്കും കിളിയുടെ
വീഴുന്ന നിഴലുകള്‍ പെറുക്കീനടക്കുമ്പോള്‍
ചിറകുംവീശിക്കൊണ്ടവപറന്നങ്ങുമറയുന്നു
വെറുംകൈ മണ്ണില്‍തൊട്ടുതിരികെ,യെടുക്കുന്നു